Tin Töùc

File05652-16.9

Tuyên Sơn Foundation Cup đã quay trở lại!

— — — — — Đến hẹn lại lên, Tuyên Sơn Foundation Cup đã trở lại! Tuyên Sơn Foundation Cup là giải bóng đá phong trào chất lượng nhất TP Đà Nẵng hiện nay, được tổ chức thường niên tại làng thể thao ...

cover
Hình ảnh Lễ bế mạc Tuyên Sơn Foundation Cup 2013
line Tuyên Sơn Foundation Cup 2013 – giải bóng đá phong trào chất lượng nhất TP ...

cover
FC Thắng Lợi – Vietnam Airlines: Trận Chung kết tuyệt vời!
line Đúng như tính chất quan trọng và hấp dẫn của trận Chung kết Tuyên Sơn Foundation ...

Giôùi Thieäu

gioi-thieu

Giải bóng đá phong trào chất lượng nhất tại Thành phố Đà Nẵng

— — — — Tuyên Sơn Foundation Cup là giải bóng đá phong trào thường niên, được tổ chức bởi công ty TNHH Khởi Phát, đơn vị chủ quản của làng thể thao Tuyên Sơn – Đà Nẵng, với sự hỗ trợ của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch TP Đà Nẵng. Giải đấu luôn gắn liền với quỹ từ thiện Tuyên Sơn Foundaiton – Quỹ giúp đỡ các bệnh nhi nghèo; là cầu nối giữa những trái tim nhiệt huyết thể thao với các hoạt động xã hội cao đẹp.


Quyõ Tuyeân Sôn

quy-tsf ds-doi-bong y-kien gop-y